Pneumatske bušilice

Pneumatske bušilice su bušilice koje za pogon koriste kompresovani zrak. Korisne su jer je održavanje dosta lakše u odnosu na tradicionalne, karakteriše ih jako velika snaga i otpornost.

Filter