Aku pumpe za vodu

Aku pumpe za vodu jedni su od najznačajnijih alata, bilo na građevini, bilo u domaćinstvima. Koriste se za motorizovano jednostavno premještanje vode sa jednog mjesta na drugo. Postoji više različitih vrsta pumpi za vodu prilagođene za izvršavanje tačno određenih zadataka. Napajaju ih aku baterije. Dosta su tiše u odnosu na tradicionalne benzinske vodene pumpe te se mogu korsititi u naseljenim mjestima, kao i u ostalim mjestima gdje borave ljudi za vrijeme rada pumpe.

Filter