Električne pumpe za vodu

Električne pumpe za vodu jedni su od najznačajnijih alata, bilo na građevini, bilo u domaćinstvima. Koriste se za motorizovano jednostavno premještanje vode sa jednog mjesta na drugo. Postoji više različitih vrsta pumpi za vodu prilagođene za izvršavanje tačno određenih zadataka. Pumpu pokreće električni motor koji koristi električnu energiju. Bilo da su potopne ili ne, za čistu ili muljnu vodu, električne pumpe su dosta snažne i tihe te je spektar mjesta na kojima se one koriste veliki.

Filter