Električne ekscentrične – rotacione brusilice koriste se za finalnu obradu površina. Funckionišu po principu rotacije i nasumične oscijlacije. Baš zbog svog načina rada, koriste se za precizne radove zato što ne ostavljaju tragove po ivicama brušenje. Za različite materijale koriste se različite brusne ploče koje su vrlo lako izmjenjive.

Filter