Elektrode za MMA – REL zavarivanje – varenje igraju jako bitnu ulogu u samom MMA – REL zavarivanju. Za različite materijale koriste se različite elektrode. Kako bi se osigurao kvalitet varova, bitno je da se odabere prava vrsta elektrode u skladu sa materijalom koji se zavaruje, uslovima u okolini zavarivanja i ostalim faktorima.

Filter