Rezna nit / silk za trimere.

Razne debljine i oblici silka.

Filter